Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

III Kongres Mediatorów “Marka 183” i III Kongres Trenerów Mediacji – 25 listopada 2019

miejsce: Wrocław, Novotel, ul. Wyścigowa 35

Oficjalny program:

9:30-10:00 – wstęp do paneli przy pachnącej kawie

10:00-11:30 – Marka 183 – otwarcie – bilans (raporty) moderator: Andrzej Andrzejewski

– praktyka mediacji dla sędziów i prokuratorów – efektywność i użyteczność mediacji w praktyce prokuratorów i sędziów; kierowanie spraw do mediacji

11:45-13:15 – “IMPACT” Sejmik Trenerów Mediacji (Szkoła Mediacji i Akademia ADR) – moderator: Anna Ficek

14:00-15:30 – panel/debata o sprawiedliwym państwie

15:45-16:30 – Sieć Centrów Arbitrażu i Mediacji (M-30 de lege ferenda) wręczenie Złotych Median 2017-2020 – moderator: Andrzej Miś

18:00-20:00 – “prezent na 30-lecie mediacji w Polsce” – spotkanie w Domu Mediacji – Rada Programowa Kongresu Mediatorów