Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

mediacje gospodarcze

masz szansę
odzyskać kontrolę nad swoim konfliktem nawet …
jeśli jest już w zaawansowanym stadium sporu sądowego


 

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

Jeśli:

 • ważne są dla ciebie relacje, bo konieczna jest dalsza współpraca
 • boisz się przegranej w sądzie, a chciałbyś wygrać…

zależy ci na:

 • najlepszym rozwiązaniu twojej sprawy
 • wypracowaniu własnych rozwiązań sytuacji, które chciałbyś zmienić
 •  wypracowaniu wspólnego rozwiązania zadowalającego wszystkie zwaśnione strony, na które dobrowolnie będą gotowe przystać
 • bezpiecznym, poufnym i bezstresowym postępowaniu
 • wspólnym wypracowaniu reguł postępowania pomiędzy kontrahentami
 • prowadzeniu konstruktywnych rozmów w bezpiecznej i poufnej  atmosferze…

chcesz:

 • przejąć odpowiedzialność za podejmowanie własnych decyzji,
 • chcesz decydować jakim rozwiązaniem zakończy się mediacja,
 • mieć wpływ na sposób rozwiązania swoich spraw,
 • wykazać się kreatywnością skupioną na wypracowaniu konsensusu,
 • być odpowiedzialny za meritum sporu i wynik mediacji…

potrzebujesz:

 • wsparcia w poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości,
 • warunków do dobrego porozumienia…

MEDIACJE SĄ DOBROWOLNE, POUFNE I NIEFORMALNE, MEDIATOR JEST OSOBĄ BEZSTRONNĄ i dlatego właśnie sam mądrze wybierz mediatora


 

JAK SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

 1. Na początek znajdź mediatora. A jak? … przeczytaj na końcu.
 2. Zadzwoń do mediatora.
  Dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze o mediacjach i możliwości efektywnego zakończenia sporu. Możesz o wszystko pytać i oczekiwać odpowiedzi.
 3. Jeśli wyrazisz wolę porozumienia i zgodę na mediację, mediator skontaktuje się z drugą stroną. Nie musisz się obawiać o koszty, bo jeśli będą – to zostaną uzgodnione po wyrażeniu woli porozumienia przez drugą stronę.
 4. Jeśli druga strona wyrazi zgodę na mediację, uzgodnicie spotkanie.
  Masz wpływ na: czas spotkania, skład uczestników rozmów.
 5. Mediator na początku mediacji uzgodni wszystkie niezbędne zasady i przekaże informacje, które pozwolą Ci czuć się bezpiecznie.
 6. Gdyby w trakcie mediacji coś Cię zaniepokoiło – zawsze możesz zapytać mediatora. A jeśli to coś poważniejszego zadzwoń do nas –
  tel.: +48 723-111-638 – otrzymasz pomoc. Jednocześnie pamiętaj, że mediacje są poufne.
 7. Ważny dla Twojej ochrony przepis – art. 1834. § 3 kpc: “Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym”.
 8. W trakcie mediacji możesz oczekiwać zarówno: indywidualnej rozmowyz mediatorem (o tym co ważne oraz o propozycjach), jak również swobodnej i konstruktywnej rozmowy (negocjacji) z drugą stroną.
 9. Jeśli dojdziecie do porozumienia mediator masz prawo oczekiwać możliwości skonsultowania zaprojektowanych rozwiązań.
  Ugoda zawarta przed mediatorem (jeśli zechcesz, a dokument spełni wymogi sądowe) może zostać zatwierdzona przez sąd, który może również nadać klauzulę wykonalności. Uzyskasz w ten sposób pewność, że konflikt na trwałe się zakończy.

MEDIACJE OPARTE SĄ NA ZASADACH:

 • woli porozumienia
 • dobrowolności – na każdym etapie możesz zrezygnować z mediacji
 • poufności – informacje uzyskane w trakcie rozmów nie mogą być
  wykorzystywane poza mediacją
 • nieformalności
 • bezstronności mediatora, który nie bierze racji żadnej ze stron
 • szacunku
 • autonomii konfliktu – żadna decyzja nie będzie podjęta bez Twojego udziału
 • satysfakcji – spisana ugoda jest satysfakcjonująca dla obu stron

Mediator to osoba godna zaufania uprawniona do prowadzenia postępowania mediacyjnego.

W TRAKCIE MEDIACJI MEDIATOR:

 • wysłucha każdą ze stron
 • stworzy warunki do uzgodnień pomiędzy stronami
 • pomoże przygotować realistyczne i satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązania
 • zweryfikuje prawidłowość ugody i sporządzi jej zapis, …
 • jeśli tego zechcesz – pomoże zatwierdzić ugodę przez sąd

Możesz napisać do nas: mediacje@mediacje.pl 
zadzwonić: +48 723 111-638


MEDIACJE GOSPODARCZE oparte są na przepisach:

Art. 183 1-15 kpc i art. 157 ustawy o ustroju sądów powszechnych

Art. 10 kpc – Zasada dążenia do polubownego załatwienia sprawy

“W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.”


Możesz wziąć sprawy w swoje ręce i skorzystać z pomocy mediatora:

→ rekomendowanego przez organizację mediatorów (na podst. Art. 183 ind. 2 kpc), która daje rękojmię i gwarancję jakości pracy mediatora posiadającego kompetencje i kwalifikacje

→ mediatora stałego wpisanego na listę we właściwym sądzie okręgowym.


Jeśli to trudne, skontaktuj się z nami:

mediacje@mediacje.pl

POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ MEDIATORA
najbliżej Twojej aktywności biznesowej