Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

 

panele dyskusyjne

Terminy i tematyka paneli dyskusyjnych:

 1. 14.02.2019 – Kompetencje rynku mediacji
 2. 04.04.2019 – Uwalniamy potencjał
 3. 18.04.2019 – Dzień Zawodów Zaufania Publicznego
 4. 9.05.2019 – Innowacje w mediacjach
 5. 23.05.2019 – Zagłębie Mediacji
 6. 5.09.2019 – Kongres mediacji gospodarczych
 7. 3.10.2019 – Międzynarodowy Dzień Mediacji
 8. 7.11.2019 – Gala Koncyliatorzy

Pliki do pobrania

zgłoszenie

program panelu 14.02.2019

Warunki udziału

O udział w panelu dyskusyjnym może się ubiegać osoba, która spełni wymagania określone poniżej:

a) zalicza się do jednej z poniższych grup zawodowych:

 •  przedstawiciele sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych),
 • przedstawiciele prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury),
 • środowisko mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych),
 • pracownicy regionalnych izb obrachunkowych, przedsiębiorcy i przedstawiciele innych podmiotów gospodarczych,
 • absolwenci (absolwenci studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość i pokrewnych, a także absolwenci studiów podyplomowych z zakresu metod ADR;

b) jest zatrudniona/zaangażowana zawodowo w innej formie na terenie województwa podkarpackiego lub posiada siedzibę lub zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego,

c) złoży przynajmniej na 3 dni przed terminem panelu dyskusyjnego kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji.

Podziel się