Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

społeczne kampanie mediacyjne

Wraz ze środowiskiem mediatorów i negocjatorów, organizacjami skupionymi wokół Europejskiej Akademii Mediacji i Negocjacji ENMA i współpracującymi pod marką MEDIACJE.PL, integrującymi od 1989 roku aktywność ponad 50 polskich organizacji, od wielu lat prowadzimy dwie mediacyjne kampanie o zasięgu ogólnopolskim:

„Pogódźmy się na Święta” – w grudniu oraz „Zgoda Prezent na Dzień Dziecka” – w maju.

Mediatorzy, biorący w nich udział, zachowując autonomię wynikającą z przynależności do swoich organizacji, pracują na rzecz Kampanii non profit, według najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych.

Nasze inicjatywy są próbą dotarcia do świadomości społecznej z informacją o alternatywnej możliwości rozwiązywania konfliktów i sporów – z pomocą bezstronnego, działającego zgodnie z prawem i w interesie obu zwaśnionych stron mediatora, służąc jednocześnie popularyzowaniu i rozwojowi mediacji w Polsce. Obydwa przedsięwzięcia – przyjmowane z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony społeczeństwa, jak i mediatorów ze wszystkich regionów Polski – to już wieloletnia tradycja.

Corocznie informujemy również wszystkie polskie sądy, zapraszając sędziów do włączania się w nasze inicjatywy poprzez kierowanie spraw rodzinnych do mediacji i upowszechnianie informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy mediatorów w czasie ich trwania.

 

 

 

plakat kampanii

Pogódźmy się na Święta

zdjecie wydarzenia

Zgoda Prezent na Dzień Dziecka