Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

Szkolenia

Szkolenia dla mediatorów:

 1. 15-16.01.2019 r.
 2. 22-23.01.2019 r.

Zaproszenie

Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych serdecznie zaprasza przedstawicieli środowiska mediatorów na dwudniowe szkolenie odbywające się we Wrocławiu. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych na terenie Dolnego Śląska. Przekazywane dane merytoryczne pozwolą na zintegrowanie wiedzy w zakresie mediacji oraz pozostałych metod ADR oraz ujednolicenie dobrej praktyki mediacji w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawę jakości usług mediacyjnych na terenie woj. Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Program szkoleniaZaproszenie na szkolenie

umowa uczestnictwaOświadczenie uczestnika szkoleniaFormularz danych uczestnikaDeklaracja uczestnictwaRegulamin rekrutacji uczestnika do projektu.pdf

Program szkolenia

DZIEŃ 1

9:00-9:30 – Otwarcie szkolenia

 1. Przedstawienie się uczestników
 2. Przedstawienie zakresu szkolenia oraz uzgodnienie zasad
 3. Omówienie oczekiwań uczestników

I CZĘŚĆ WYKŁADOWA

9:30-10:30 – Zrozumieć konflikt – przyczyny, dynamika rodzaje konfliktu – cz. 1

 1. Drogi konfliktów Sokratesa Platona Arystotelesa – wstęp
 2. Psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacja konfliktu, koło konfliktu
 3. Tajemnice wymiaru sprawiedliwości. Subsydiarność i sprawiedliwość naprawcza

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45- 12:30 – Zrozumieć konflikt – przyczyny, dynamika rodzaje konfliktu – cz. 1

 1. Spirala konfliktów
 2. Kiedy konflikt nadaje się do mediacji?
 3. Fragmenty filmów: "Maratończyk", "Lenny"

12:30-13:15- Przerwa obiadowa

13:15-14:30 – Dekalog komunikacyjny – wprowadzenie do mediacji

 1. Tajemnice mediacji: Misja dobrej woli
 2. Bariery komunikacyjne – "nie słyszą, nie rozumieją, zapominają"
 3. Rola pełnomocników w mediacji – współpraca, podział ról, uprawnienia i etyka w pracy
 4. Zasady efektywnej komunikacji w mediacji
 5. Mediator – cechy i walory

14:30–16:00 – Mediacje w praktyce

 1. Zasady mediacji
 2. Mediacje klasyczne – przebieg mediacji: model "zegar" – stanowiska, interesy, rozwiązania
 3. Specyfika mediacji gospodarczych
 4. Uwarunkowania prawne mediacji
 5. Metody ADR, negocjacje, mediacja, koncyliacja i formy mieszane
 6. Różnice pomiędzy mediacją, postępowaniem sądowym, a arbitrażem

16:00-16:15- Podsumowanie

 

DZIEŃ 2

9.00 – 10.00 – symulacja 1 – Mediacje w sprawie o zapłatę

10.00 – 10.30 – Omówienie symulacji

10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 11.45 – symulacja 2 – Mediacja w sprawie o rozwiązanie/niewykonanie umowy

11.45 – 12.15 – Omówienie symulacji

12.15 – 13.00 – Przerwa obiadowa

13.00 – 14.45 – Konstruowanie ugód

 1. 1. Zasady prawa cywilnego
 2. 2. Podstawy teorii umów – konstrukcja ugody
 3. 3. Warsztat – skonstruowanie ugód z symulacji 1 i 2

14.45 – 15.45 – Ugoda w mediacji

 1. 1. Dokumentacja mediatora
 2. 2. Finanse w mediacji

15:45-16:00 – Podsumowanie szkolenia