Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

terminarz szkoleń

SZKOŁA MEDIACJI (60 godz.)

KRAKÓW    25-27.10.2019 (1.część) 15-17.11.2019 (2.część)
RZESZÓW      29.11.-01.12.2019 13-15.12.2019
KATOWICE                 6-8.12.2019  3-5.01.2020
WROCŁAW         10-12.-01.2020 24-26.01.2020 
OPOLE                17-19.01.2020 31.01.-2.02.2020 
KRAKÓW                 7-9.02.2020 28.02.-1.03.2020
KIELCE                14-16.02.2020  21-23.02.2020
CZĘSTOCHOWA     6-8.03.2020 13-15.03.2020
RZESZÓW         20-22.03.2020 27-29.03.2020  
WARSZAWA      20-22.03.2020     17-19.04.2020
RADOM 24-26.04.2020  1-3.05.2020 
POZNAŃ              8-10.05.2020    15-17.05.2020
KRAKÓW            22-24.05.2020 5-7.06.2020 
RZESZÓW          19-21.06.2020  3-5.07.2020 
GDAŃSK             26-28.06.2020 31.07.-2.08.2020
ŁÓDŹ                  10-12.07.2020 24-26.07.2020 
BYDGOSZCZ         7-9.08.2020 21-23.08.2020
KIELCE               28-30.08.2020   25-27.09.2020

SZKOŁA MEDIACJI RODZINNYCH (60 godz.)

RADOM        24-26 kwietnia 2020 1-3 maja 2020 
RZESZÓW   19-21 czerwca 2020  3-5 lipca 2020 
ŁÓDŹ           10-12 lipca 2020 24-26 lipca 2020
KIELCE       28-30 sierpnia 2020 25-27 września 2020 

SZKOŁA MEDIACJI GOSPODARCZYCH (40 godz. dla prawników) 

KATOWICE    7-8 grudnia 2019  4-5 stycznia 2020
WARSZAWA   21-22 marca 2020 18-19 kwietnia 2020
POZNAŃ         9-10 maja 2020 16-17 maja 2020

SZKOŁA TRENERÓW MEDIACJI (I ETAP) 

CZĘSTOCHOWA   6-8 marca 2020 13-15 marca 2020
KRAKÓW              22-24 maja 2020 5-7 czerwca 2020 
WARSZAWA       4-6 września 2020 11-13 września 2020 

Akademia Negocjacji (40-godzinne szkolenie)

KATOWICE     7-8.12.2019  (1.cz.) 4-5.01.2020  (2.cz.)
WROCŁAW   11-12.01.2020  25-26.01.2020
POZNAŃ        9-10.05.2020 16-17.05.2020
WARSZAWA  5-6.09.2020 12-13.09.2020

TERMINY WARSZTATÓW NT. KONSTRUOWANIA UGÓD UZGADNIANE NA BIEŻĄCO (I Z GRUPĄ)