Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

zapytania ofertowe

Aktualne ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 04/C/2019  „Wyłonienie moderatorów dyskusji panelowych w ramach realizacji projektu: „Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Zapytanie ofertowe nr 03/C/2019 „Zakup 3 dysków zewnętrznych twardych 2,5 cala dla Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 02/C/2019 „Zakup materiałów biurowych dla Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 01/C/2019 „Obsługa prawna Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu”
Załącznik 1
Załącznik 2
Zapytanie ofertowe nr 01/C/2018 „Wynajem budynku/lokalu/pomieszczeń dla nowo powstającego Centrum Arbitrażu i  Mediacji  we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 02/C/2018 „Zakup mebli do pokoju mediacyjnego i biura Centrum Arbitrażu i mediacji we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 03/C/2018 „Zakup elementów dekoracyjnych do biura Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 04/C/2018 „Zakup mebli do pokoju mediacyjnego i biura Centrum Arbitrażu i mediacji we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 05/C/2018 „Opracowanie dokumentów organizacyjnych Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu i dokumentów do mediacji, opracowanie koncepcji, programu, materiałów tematycznych paneli dyskusyjnych, przygotowanie raportu z przebiegu tematycznych paneli w ramach projektu Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”.
Zapytanie ofertowe nr 06/C/2018 „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, akcesoriów komputerowych, sprzętu multimedialnego i fotograficznego dla Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 07/C/2018 „Zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych dla Centrum Arbitrażu i mediacji we Wrocławiu, ul. Gen. T.Kutrzeby 5”
Zapytanie ofertowe nr 08/C/2018 „Stworzenie i utrzymanie strony internetowej  Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu wraz z  rejestracją i utrzymaniem domen i serwera przez okres co najmniej 12 miesięcy, jak również stworzenie strony oraz realizacja strony CMS uwzględniającej możliwość logowania co najmniej 400 mediatorów i 100 sędziów”
Zapytanie ofertowe nr 09/C/2018 „Obsługa prawna Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 10/C/2018 „Obsługa księgowa Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe nr 11/C/2018 „Wydruk 3 podręczników mediacji gospodarczej uwzględniających specyfikę interesariuszy mediacji gospodarczych – mediatorów, sądów, przedsiębiorców dla Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu”.
Zapytanie ofertowe nr 12/C/2018 „Zapewnienie sali szkoleniowej, cateringu w postaci przerwy kawowej, obiadu, kolacji oraz noclegów dla uczestników szkoleń w zakresie mediacji gospodarczych i paneli dyskusyjnych zorganizowanych w ramach realizacji projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”.
Zapytanie ofertowe nr 13/C/2018 „Wyłonienie kadry trenerskiej w ramach realizacji projektu: „Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”.
Zapytanie ofertowe nr 14/C/2018 pod nazwą:  „Wyłonienie moderatorów dyskusji panelowych w ramach realizacji projektu: „Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”.
Zapytanie ofertowe nr 15/C/2018 pod nazwą:  „Wyłonienie superwizorów w ramach realizacji projektu: „Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”.
Zapytanie ofertowe nr 16/C/2018 „Zakup materiałów biurowych dla Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, ul. Gen. T.Kutrzeby 5”

Archiwum

Podziel się